Ffffff text impact sociale media bv

IMpact Sociale Media BV

IMpact Sociale Media BV is een Drukkerij in Kampen, Overijssel


Website: www.zalsmankampen.nl

Impact Sociale Media is een samenwerking tussen Zalsman Kampen en IMpact (sociale werkvoorziening Kampen). Het bedrijf is per 1 Januari 2012 gestart en gehuisvest in het pand van IMpact, in een eigen unit waarin de drukkerij is ondergebracht. In deze drukkerij wordt werkgelegenheid geboden aan 20 mensen, die om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en allen gedetacheerd zijn aan IMpact Sociale Media.

De expertises van IMpact Sociale Media BV


  • Drukwerk
  • Familiedrukwerk
  • Mailingen
  • Afwerking
Locatie
Gildestraat 1
Kampen